Mieszkania do sprzedaży

Identyfikator Ulica Pokoje Powierzchnia Cena
340549 Włodarzewska 2 60.34 m 2 610 tys. zł
340561 Radomska 2 61.00 m 2 520 tys. zł
340563 Zadumana 2 55.90 m 2 516 tys. zł
340590 Żwirki i Wigury 2 55.66 m 2 450 tys. zł
340616 Trzech Budrysów 2 48.00 m 2 480 tys. zł
340658 Kopińska 2 46.00 m 2 399 tys. zł
340680 Siewierska 2 35.40 m 2 329 tys. zł
4043549 Okolica Dorotowskiej 2 35.40 m 2 329 tys. zł
4043638 Okolica Przy Parku 2 60.34 m 2 610 tys. zł
4043649 Okolica Białobrzeska / Kopińska 2 61.00 m 2 520 tys. zł
4043651 Okolica Drawska / Włodarzewska 2 55.90 m 2 516 tys. zł
4043677 Okolica 1 Sierpnia 2 55.66 m 2 450 tys. zł
4043701 Okolica Szczęśliwickiej 2 48.00 m 2 480 tys. zł
4043741 Okolica Lelechowskiej 2 46.00 m 2 399 tys. zł
8035434 Szczęśliwice 2 60.34 m 2 610 tys. zł
8035444 Stara Ochota 2 61.00 m 2 520 tys. zł
8035446 Przy Forcie Szczęśliwice 2 55.90 m 2 516 tys. zł
8035472 Okolica Hynka 2 55.66 m 2 450 tys. zł
8035496 Sąsiedztwo Parku Szczęśliwickiego 2 48.00 m 2 480 tys. zł
8035536 Okolica Szczęśliwickiej 2 46.00 m 2 399 tys. zł
1 do 20 z 45

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 5373 i 10661.